Home » Activitats » Models de qualificació a Europa

Models de qualificació a Europa

La gran majoria de països europeus segueixen un model de qualificació en el que el volum més important de la seva població ocupada té un nivell de formació de secundària complerta (batxillerat o formació professional), prenent la forma d’una bota, en canvi Espanya, és l’únic país que presenta el model totalment oposat seguint  la forma d’un rellotge de sorra en el qual el nivell intermedi de qualificació és el més reduït en comparació amb els nivells superiors o inferiors. També altres països com Portugal, Itàlia, Malta, Bèlgica, Irlanda, Xipre i Luxemburg, segueixen altres models de qualificació. En els darrers anys s’observa una reducció de l’anella intermèdia de la bota de la majoria de països europeus en benefici del nivell de formació superior i la progressiva reducció dels nivells inferiors, evolucionant cap una piràmide invertida la qual ja caracteritza alguns països europeus. Aquesta tendència cap a un canvi en el model de qualificació a Europa planteja varis reptes: En primer lloc, el gran potencial d’inovació i de creativitat dels països amb la franja més nombrosa de persones en els nivells superiors de formació. En segon lloc, quin serà el paper de la formació secundària de tipus professional, element clau fins ara en l’estructura de la qualificació?. En tercer lloc, quins canvis es produiran en la gestió d’una mà d’obra tant altament qualificada?

Models de qualificació a Europa

“Formació professional al llarg de la vida laboral: un repte per a les empreses i per la societat”. Conferència pronunciada en el Forum Delta de la Formació i Qualificació. El Prat de LLobregat, 22 de maig de 2013.