Home » Recerques » En curs

En curs

(català)

Actualment estic treballant en els següents projectes:

 • “Cambios en los perfiles professionales y necesidades de formación profesional en España (2020-2025)”. Conjuntament amb Mónica Moso volem analitzar com estan canviant les competències de les professions a Espanya i la seva repercusió en els requeriments formatius dels perfils professionals que demanen les empreses. Recerca empírica basada en entrevistes a directius d’empresa. L’estudi està encarregat per la Fundació Bankia i estarà finalitzat a finals de 2021.
 • Assistència tècnica al projecte “Ocupació de qualitat a la Comarca del Baix Empordà”. Assessorament per a promoure l’ocupació de qualitat a la Comarca des dels serveis de promoció econòmica municipals i comarcals. El treball finalitzarà al primer trimestre de 2021.
 • Elaboració d’un informe sobre el suicidi, encarregat per la Fundació Ajuda i Esperança. El treball es presentarà al primer semestre de 2021.
 • Suport a l’Avaluació anual del programa “Aliança per a la Formació Professional Dual” de la Fundació Bertelsmann. Finalitzarà a finals de l’any 2020.
 • Assistència tècnica pel manteniment del Mapa de Recursos Ocupacionals de Barcelona Activa, en col·laboració amb Joan Antoni Serra de NOTUS. Actualització dels continguts i milllora de l’usabilitat del Mapa en el que es recullen tots els recursos formatius i ocupacionals de la ciutat de Barcelona. Finalitzarà al febrer de 2021.
 • Transversal competences in situation of mobility. Keymob. Proyecte Erasmus + liderat per la Cambra de Barcelona amb socis a Catalunya, França, Bèlgica, Alemanya i Eslovaquia. S’està elaborant un curriculum pel desenvolupament de les competències transversals a través de la mobilitat internacional. Finalitzarà a finals del 2020.
 • “Comparing Vocational Education and Training Qualifications: towards a European Comparative Methodology” Projecte encarregat pel CEDEFOP a un concorci internacional liderat per 3S d’Austria. Realització de l’informe espanyol del projecte en col·laboració amb Julia Frias de NOTUS. A partir de l’anàlisi dels programes formatius de varies especialitats del sector sanitari i de les TIC es proposa una metodologia per a comparar-les a nivell europeu. Finalitzarà al març de 2021.
 • INVOLVE – Involving social partners in dual VET governance: exploring the contribution of social partners in the design, renewal and implementation of dual VET. Projecte finançat per la Comissió Europea, a un consorci internacional liderat per NOTUS. Membre del Consell Assessor. El projecte elaborarà un informe sobre la participació dels agents socials en els sistemes de formació dual a Grècia, Polònia, Portugal i Espanya. Acabarà a finals del 2021.

 

(castellano)

Actualmente estoy trabajando en los siguientes proyectos:

 • “Cambios en los perfiles professionales y necesidades de formación profesional en España (2020-2025)”. Conjuntamente con Mónica Moso queremos analizar como están cambiando las competencias de las profesiones en España y su repercusión en los requerimientos formativos de los perfiles profesionales que demandan las empresas. Investigación empírica basada en entrevistas a directivos de empresa. El estudio ha sido encargado por la Fundación Bankia y estarà finalizado a finales de 2021.
 • Asistencia técnica al proyecto “Empleo de calidad en la Comarca del Baix Empordà”. Asesoramiento para promover el empleo de calidad en la Comarca (Gerona) desde los servicios de promoción económica municipales y comarcales. El trabajo finalizará en el primer trimestre de 2021.
 • Elaboración de un informe sobre el suicidio, encargado por la Fundació Ajuda i Esperança. El trabajo se presentará en el primer semestre de 2021.
 • Apoyo a la Evaluación anual del programa “Alianza para la Formación Profesional Dual” de la Fundación Bertelsmann. Finalizará a finales del año 2020.
 • Asistencia técnica para la actualización del Mapa de Recursos Ocupacionales de Barcelona Activa, en colaboración con Joan Antoni Serra de NOTUS. Actualización de los contenidos y mejora de la usabilidad del Mapa en el que se recogen todos los recursos formativos y ocupacionales de la ciudad de Barcelona. Finalizará en febrero de 2021.
 • Transversal competences in situation of mobility. Keymob. Proyecto Erasmus + liderado por la Cámara de Barcelona con socios en Cataluña, Francia, Bélgica, Alemania y Eslovaquia. Se está elaborando un curriculum para el desarrollo de las competencias transversales a través de la mobilidad internacional. Finalizará a finales del 2020.
 • “Comparing Vocational Education and Training Qualifications: towards a European Comparative Methodology” Proyecto encargado por el CEDEFOP a un concorcio internacional liderado por 3S de Austria. Realización del informe español del proyecto en colaboración con Julia Frias de NOTUS. A partir del análisis de los programas formativos de varias especialidades del sector sanitario y de las TIC se propone una metodología para compararlas a nivel europeo. Finalizará en marzo de 2021.
 • INVOLVE – Involving social partners in dual VET governance: exploring the contribution of social partners in the design, renewal and implementation of dual VET. Proyecto financiado por la Comisión Europea, a un consorcio internacional liderado por NOTUS. Participo en el Consejo Asesor. El proyecto elaborará un informe sobre la participación de los agentes sociales en los sistemas de formación dual de Grecia, Polonia, Portugal y España. Acabará a finales del 2021.