Home » Publicacions

Publicacions

LLIBRES

 • “La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa”. EDITORIAL NOVA TERRA. Barcelona 1970. En col.laboració amb J.N. García Nieto, J. Estivill, J. Eugeni Sánchez. Premi Nova Terra 1968. Aquest treball formava part d’una investigació comparada internacionalment, dirigida i coordinada per l’OIT. Es va publicar l’original en català i castellà.
 • “Apuntes sobre el trabajo en España”. EDITORIAL NOVA TERRA. Barcelona. 1973. En col·laboració amb J. Estivill, I. Pons, J. Eugeni Sánchez.
 • “Formación Profesional y Sistema Productivo. Puntos de vista para un debate”. Resums preparats per O. Homs. ICE‑UPB. Barcelona. 1978.
 • “Formación Profesional y Sistema Productivo. Debate”. Recopilació a càrrec de J.Eugeni Sánchez i O. Homs. Juny 1978. ICE‑UPB. Barcelona.
 • “Situació de la Formació Professional en el Municipi de Barcelona”. ICE‑UPB. Barcelona 1978. En col·laboració amb J. Eugeni Sánchez.
 • “Datos sobre Formación Profesional en Baleares y Cataluña”. Curs 1976‑77. ICE‑UPB. Octubre 1978. Barcelona.
 • “Dades sobre la Formació Professional a Catalunya i Balears”. Curs 1978‑79. ICE‑UPB. Barcelona 1980. En col·laboració amb M. José Calvo.
 • “Tres años de Nueva Formación Profesional”. ICE‑ UPB. Barcelona. Juliol 1979.
 • “L’ensenyament professional reglat i l’ocupació”, en col·laboració amb altres autors, en JORNADES SOBRE L’ATUR. Diversos autors. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1980.
 • “Trabajo y Salud mental”, a SALUT I TREBALL SOCIAL. Diversos autors. Ed. Laia. Barcelona. 1983.
 • “La formación ocupacional en el mercado de trabajo a nivel local”, a ESTRATÈGIES TERRITORIALS D’OCUPACIÓ DAVANT LA RECONVERSIÓ INDUSTRIAL I L’ATUR. Corporació Metropolitana de Barcelona. Barcelona. 1985.
 • “Formación y composición de la clase obrera en Cataluña”, a VISIÓN DE CATALUÑA. El cambio y la reconstrucción nacional desde la perspectiva sociológica. Diversos autors. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1987. Es va publicar en català i castellà.
 • “Por una tipología de las clases medias”. En col·laboració amb M. Subirats i Ll. Carreño, a VISIÓN DE CATALUÑA, Diputació de Barcelona. Barcelona. 1987. Es va pubblicar en català i castellà.
 • “Cambios de cualificación en las empresas españolas”. En col·laboració amb R. Ordovás, W. Kruse, i L. Pries. FUNDACIÓN IESA, 7 vol. Madrid 1987.
 • “La drogaaddicció com a fenomen social”, en La drogaaddicció: on som?. Contribució a un estudi interdisciplinari. Diversos autors. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1988.
 • Pròleg a KERN,H., SCHUMANN, M., “El fin de la división del trabajo”. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Madrid 1989.
 • “Perspectivas del empleo femenino. Sectores: hostelería, banca, textil-confección, automóvil y maquinas-herramientas”. En col·laboració amb Kati Ruiz i Anés Ingla. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid. 1989.
 • “El mercado educativo de las enseñanzas medias”. Diversos autors. Centro de Investigación, documentación y evaluación (CIDE). Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. 1990.
 • “La LOGSE, una nova oportunitat per a la formació professional”, a ANUARI SÒCIO-LABORAL DE CATALUNYA. 1990. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona. Barcelona. 1991.
 • “Las políticas de formación de las empresas españolas”, a DEBATES SOBRE EL EMPLEO EN ESPAÑA. Diversos autors. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1992. També es va publicar a França sota el títol “L’emploi en Espagne. Marchés du travail et relations professionnelles” Syros-alternatives. París. 1991.
 • “Categories Professionals i ordenances laborals: les dificultats d’una derogació”, a ANUARI SÒCIO-LABORAL DE CATALUNYA. 1991. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1991.
 • “Cualificación y formación en las empresas españolas”, a LAS RELACIONES LABORALES EN ESPAÑA. Diversos autors. SIGLO XXI EDITORES. Madrid. 1991.
 • “Prospects for anthropocentric production systems in Spain”. En col·laboració amb F. Mañà. Commission of the European Communities. SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT. Monitor-FAST. Brussel.les. 1991.
 • “Un acord històric sobre la formació permanent”, a ANUARI SÒCIO-LABORAL DE CATALUNYA. 1992. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona. Barcelona. 1992.
 • “La inserción laboral de los jóvenes artistas”, a ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. Diversos autors. AESCA. Barcelona, 1992.
 • “El fracàs escolar a Catalunya” en col·laboració amb Xavier Martínez. FUNDACIÓ J. BOFILL. Barcelona. Barcelona. 1992.
 • “Las políticas de formación ante los cambios tecnológicos”, a ENCUENTROS INTERNACIONALES DE EXPERTOS EN FORMACIÓN Y EMPLEO. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz. 1992.
 • “Réflexion méthodologique sur la relation entre le travail et la formation”, a EUROPE, FORMATION ET CITOYENNETÉ D’ENTREPRISE. Minerve. Grenoble. 1993.
 • “Gente mayor y adolescentes. Estudio de una relación”, en col·laboració amb Antonio Peralta. FUNDACIÓ LA CAIXA. Barcelona. 1994. Publicat en català i castellà.
 • “L’analyse des qualifications dans les entreprises: application à l’Espagne”, a Gènese et dynamique des groupes professionnels. Yvette Lucas et Claude Dubar (éds.). Lille: PRESSES UNIVERSITAIRES DE LILLE. 1994.
 • “Els primers passos de la formació continuada a les empreses”, a ANUARI DE L’INSTITUT D’ESTUDIS LABORALS. 1995.
 • “El futur del treball”, a QUADERNS ROCA I FERRERES n 3. Barcelona. 1995.
 • “La formación de los trabajadores ¿a más formación, mayor cualificación?” a Las relaciones laborales en España. Faustino Miguélez, Carlos Prieto (ed) 1999.
 • “Prestació de serveis i món associatiu” a La Fundació Catalana per LA SOCIETAT RELACIONAL, en col·laboració amb altres autors. Barcelona, 2000.
 • “Els Drets Humans i el món del treball”, Col·lecció ACTES UNIVERSITARIS, recull de les ponències dintre els actes del 50è Aniversari de la declaració dels drets Humans. Barcelona, 2000.
 • “Formació i treball: una relació a repensar”. Col·lecció CULTURA I SOCIETAT: Propostes per a una Catalunya desitjable. Barcelona, 2000.
 • “La evolución de los proyectos de fomento del empleo a nivel local : experiencias y lecciones” a La evaluación de las políticas de ocupación. Luis Toharia, Ferran Mañé, Juan Chozas … et al. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General de Publicaciones, 2000.
 • “Necessitats formatives dels treballadors i treballadores immigrants en els sectors del servei domèstic, la construcció i l’hosteleria a Catalunya” en col·laboració amb Josep Maria Rotger (Universitat de Barcelona). Col·lecció Ciutadania i Immigració, núm 4 – RECERCA i IMMIGRACIÓ. Generalitat de Catalunya- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració. 2008.
 • “La Formació professional a Espanya” – Cap a la societat del coneixement”. Col·lecció Estudis Socials, núm. 25- Obra Social- FUNDACIÓ LA CAIXA. Barcelona. 2008. Traduit al castellà i a l’anglès.
 • “Educación técnica y Formación Profesional en América Latina. El reto de la productividad”, en colaboración con Juan José Llisterri, Nicolo Giglo i Doménec Ruiz-Devesa. Serie Políticas Públicas y transformación productiva nº 13, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Caracas, 2014.
 • “¿Qué deberían saber los padres y los jóvenes sobre la Formación Profesional? A ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Manual práctico para padres. Vicente Hernández Franco. Fundación Bertelsmann. Barcelona, 2015.
 • Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI. Codirector amb Salvador Giner. Institut d’Estudis Catalans. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 2016.
 • L’avaluació i acreditació de les competències professionals. Referències i perspectives. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. 2017.
 • “Gestió pública i estat del benestar” a Catalunya i futur. Varis autors. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, 2017.
 • “Treball, situació i necessitats de la Joventut” en col·laboració amb Caprile, M; Sanz, P.; Marín, A. a Enquesta a la Joventut de Catalunya, 2017. Volum 1. Transicións juvenils. Agència Catalana de Joventut, Generalitat de Catalunya. Barceloa, octubre 2018.
 • “Estudi de comparativa internacional d’Agències de Desenvolupament Local, Reflexions per a una nova política local” en col·laboració amb Marc Caballero, Joan Antoni Serra i Elvira González. Barcelona Activa, Barcelona, 2018.

 

 


Leave a comment