Home » Recerques » 2012

2012

(català)

  • Assistència tècnica al Consell General de la Formació Professional. Generalitat de Catalunya
  • Full de ruta per a una intervenció integral a Salt. Encarregat per l’Ajuntament de Salt.

 

(castellano)

  • Asistencia técnica al Consejo General de la Formación Profesional. Generalitat de Catalunya.
  • Hoja de ruta para una intervención integral en Salt. Encargado por el Ayuntamiento de Salt.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail