Home » Recerques » 2016

2016

(català)

  • Dispositiu d’inserció socio-laboral a la Comarca del Baix Ebre. Diagnosi de la situació i disseny d’un dispositiu d’inserció socio-laboral. Consell Comarcal del Baix Ebre.
  • Una nova estratègia per l’ocupació i la formació dels joves del Prat de Llobregat. Anàlisi de la situació i proposta d’accions per a millorar la formació i l’ocupació dels joves al municipi. Ajuntament del Prat de LLobregat.
  • The Spanish report, en col·laboració amb Julia Frias. Aportació al projecte “The impact of globalisation on Vocational Education and Training”,  liderat per 3S d’Austria encarregat pel CEDEFOP.
  • The role of learning outcomes in supporting dialogue between the labour market and education and training. The case of Vocational and Education Training. Informe sobre la situació a Espanya centrat en les titulacions d’Auxiliar d’Infermeria i de Tècnic Superior d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa. Realitzat en col·laboració amb Julia Frias de NOTUS. Projecte liderat per 3S d’Austria encarregat pel CEDEFOP.

 

(castellano)

  • Dispositivo de inserción socio-laboral en la Comarca del Baix Ebre. Diagnóstico de la situación y diseño de un dispositivo de inserción socio-laboral. Consejo Comarcal del Baix Ebre.
  • Una nueva estrategia para el empleo y la formción de los jóvenes de Prat de LLobregat. Análisis de la situación y propuesta de acciones para la mejora de la formación y el empleo de los jóvenes en el municipio. Ayuntamiento de Prat de Llobregat.
  • The Spanish report, en colaboración con Julia Frias. Aportación al proyecto “The impact of globalisation on Vocational Education and Training”,  liderado por 3S de Austria encargado por el CEDEFOP.
  • The role of learning outcomes in supporting dialogue between the labour market and education and training. The case of Vocational and Education Training. Informe sobre la situación en España focalizado en las titulaciones de Auxiliar de Infermería y de Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Realizado en colaboración con Julia Frias de NOTUS. Proyecto liderado por 3S de Austria encargado por el CEDEFOP.