Home » Recerques » 2019

2019

(català)

 • Assessorament al Servei de Promoció Econòmica de Manlleu per a la creació d’un centre integral de formació professional i per a la millora de la qualitat de l’ocupació al municipi.  Ajuntament de Manlleu. 2016-2019.
 • Anàlisi de les competències professionals per a un grup d’ocupacions presents en el mercat de treball de la Comunitat de Madrid. Es varen analitzar i descriure els continguts competencials d’un conjunt d’ocupacions seguint la metodologia europea d’ESCO. En col·laboració amb Julia Frias i Maria Caprile de Notus. Comunitat de Madrid.
 • Assistència tècnica per al foment de Plans de Reposició per a la jubilació a les empreses de l’Hospitalet de LLobregat. Suport a una iniciativa pionera de contacte amb les empreses per a ajudar a la planificació de la jubilació dels seus treballadors i facilitar la seva reposició. Encarregat pel Pacte local per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de l’Hospitalet i finançat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de LLobregat.
 • Diagnòstic socio-econòmic del territori MIDIT. Anàlisi de la situació socio-econòmica del territori MIDIT com a punt de partida per l’elaboració d’un Pla estratègic en previsió del tancament de la central nuclear. Fet en col·laboració amb Joan Antoni Serra de NOTUS. Encarregat per la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT).
 • Pla Estratègic en l’àmbit del Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació de Montcada i Reixac. Elaboració de la diagnosi i el Pla Estratègic del municipi seguint una metodologia participativa. Elaborat en col·laboració amb Joan Antoni Serra. Encarregat per l’Ajuntament de Montcada i Reixac.
 • Assistència tècnica per acompanyar la diagnosi, planificació i dinamització dels agents del territori per a la constitució d’un Consell de la Formació Professional i Ocupacional a la Garrotxa. Encarregat per DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa.
 • Estudi Impacte del Salari Mínim Comarcal a les Administracions Locals. Consell Comarcal del Vallés Occidental. Estudi sobre les repercusions de la implantació del salari mínim comarcal als Ajuntaments de la Comarca. Realitzat en col·laboració amb Joan Antoni Serra de NOTUS. Encarregat pel Consell Comarcal del Vallés Occidental.
 • Suport tècnic a la licitació de lots del Servei d’Orientació i recerca de feina de Barcelona Activa. Realitzat en col·laboració amb Joan Antoni Serra de Notus i Pere Fabrés. Barcelona Activa.

 

(Castellano)

 • Asesoría al Servicio de Promoción Económica de Manlleu para la creación de un centro integral de formación profesional y para la mejora de la calidad del empleo en el municipio.  Encargado por el Ayuntamiento de Manlleu. 2016-2019.
 • Análisis de las competencias profesionales de un grupo de ocupaciones presentes en el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid. Se analizaron y describieron los contenidos competenciales de un conjunto de ocupaciones siguiendo la metodología europea de ESCO. Realizado en colaboración con Julia Frias y Maria Caprile de Notus. Encargado por la Comunidad de Madrid.
 • Asistencia técnica para el fomento de Planes de Reposición por jubilación en las empresas de l’Hospitalet de LLobregat. Apoyo a una iniciativa pionera de contacto con las empresas para ayudar a la planificación de la jubilación de sus trabajadores y facilitar su reposición. Encargado por el Pacto local para el Empleo y el Desarrollo Económico de l’Hospitalet y financiado por el Ayuntamiento de l’Hospitalet de LLobregat.
 • Diagnóstico socio-económico del territorio MIDIT. Análisis de la situación socio-económica del territorio MIDIT como punto de partida para la elaboración de un Plan estratégico en previsión del cierre de la central nuclear. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra de NOTUS. Encargado por la Mancomunidad de Iniciativas para el Desarrollo Integral del Territorio de Vandellòs y l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT).
 • Plan Estratégico en el ámbito del Desarrollo Económico Local y el Empleo de Montcada y Reixac. Elaboración del diagnóstico y el Plan Estratégico del municipio siguiendo una metodología participativa. Elaborado en colaboración con Joan Antoni Serra. Encargado por el Ayuntamiento de Montcada y Reixac.
 • Asistencia técnica para acompañar el diagnóstico, la planificación y la dinamización de los agentes del territorio para la constitución de un Consejo de la Formación Profesional y del Empleo en la Garrotxa. Encargado por DinàmiG, Agencia de Innovación y Desarrollo de la Garrotxa.
 • Estudio sobre el Impacto del Salario Mínimo Comarcal en las Administraciones Locales. Estudio sobre las repercusiones de la implantación del salario mínimo comarcal en los presupuestos de los Ayuntamientos de la Comarca. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra de NOTUS. Encargado por el Consejo Comarcal del Vallés Occidental.
 • Apoyo técnico a la licitación de lotes del Servicio de Orientación y búsqueda de empleo de Barcelona Activa. Realizado en colaboración con Joan Antoni Serra de Notus y Pere Fabrés. Barcelona Activa.