Home » Recerques » 2014

2014

(català)

  • Assistència tècnica per a l’elaboració de la Llei de Formació Professional d’Andalusia. Participació en el grup de treball per a l’elaboració d’una proposta de llei de Formació Professional. Junta de Andalucia.
  • Assistència tècnica al Consell Català de la Formació Professional sobre Governança del Sistema de Formació Professional Dual. Consell Català de la Formació Professional.
  • The Spanish system of Vocational Training, en col·laboració amb Pablo Sanz de NOTUS. Aportació al projecte “Governance and financing of apprenticeship” liderat per ITB de la Universitat de Bremen i finançat pel CEDEFOP.
  • Desenvolupament de les bases per a l’Estratègia d’Ocupació Juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020. Realitzat per encàrreg del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
  • Acompanyament a l’inici de les activitats de l’Escola de Formació Professional d’Etnoturisme de Catalunya. Per encàrrec de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

 

(castellano)

  • Asistencia técnica para la elaboración de la Ley de Formación Profesional de Andalucia. Participación en el grupo de trabajo para la elaboración de una propuesta de ley de Formación Profesional. Junta de Andalucía.
  • Asistencia técnica al Consejo Catalán de la Formación Profesional sobre Gobernanza del sistema de Formación Profesional Dual. Consejo Catalán de Formación Profesional.
  • The Spanish system of Vocational Training, en colaboración con Pablo Sanz de NOTUS. Aportación al proyecto “Governance and financing of apprenticeship” liderado por ITB de la Universidad de Bremen y financiado por el CEDEFOP.
  • Desarrollo de las bases para la Estrategia de Empleo Juvenil en Cataluña. Garantía Juvenil 2014-2020. Realizado por el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC).
  • Apoyo al inicio de las actividades de la Escuela de Formación Profesional de Etnoturismo de Cataluña. Por encargo del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès.