Home » Recerques » 2011

2011

(català)

 • Análisis de las tendencias del mercado de trabajo y reflexiones sobre la estrategia española de empleo. Treball encarregat pel SPEE per a preparar l’elaboració de l’estratègia espanyola d’ocupació.
 • Líneas directrices en formación profesional y desarrollo de competencias. Treball encarregat per la AECID per elaborar la seva estrategia en l’àmbit de la formació professional en la política de cooperació internacional. Realitzat en col·laboració amb Julia Frias y Ana Belén Santos de la Fundació Cirem.
 • Paisaje Integral. Desenvolupament d’un sistema integral de gestió de residus en el Cantón de Pasaje d’Ecuador, com experiència pilot per extendre a la Provincia de El Oro. Finançat pel programa europeu EUROPAID. En col·laboració amb Julia Frias i Ana Belén de la Fundació Cirem.
 • Avaluació de la Iniciativa d’accions de suport i acompanyament a la formació en el subsistema de formació per a l’ocupació 2007-2009. En col·laboració amb J. Frias, J. Potrony, N.Vallés, O. Escardibul. Encarregat per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
 • Informe de necessitats de formació a la comarca de la SAFOR. Encarregat per l’Ajuntament de Gandia.
 • Assistència tècnica al govern de Paraguay en el marc del programa Eurosocial sobre polítiques actives d’ocupació. En col·laboració amb J. Frias. Encarregat per FIIAPP.
 • Els joves que s’incorporen al mercat de treball i el seu accés a la formació per a l’ocupació a España. Realitzat en col·laboració amb l’equip de la Fundació Cirem. Encarregat per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
 • La migration circulaire fémenine, vecteur de développement. Estudi sobre l’aportació de la migració de les dones marroquines a l’economia del seu país. Fet en col·laboració amb M. Azaitraoui, Ch. Arab, J. Potrony. Encarregat pel PNUD.

 

(castellano)

 • Análisis de las tendencias del mercado de trabajo y reflexiones sobre la estrategia española de empleo. Trabajo encargado por el SPEE para preparar la elaboración de la estrategia española de empleo.
 • Líneas directrices en formación profesional y desarrollo de competencias. Trabajo encargado por la AECID para elaboar su estrategia en el campo de la formación profesional en la política de cooperación internacional. Realizado en colaboración con Julia Frias y Ana Belén Santos de la Fundación Cirem.
 • Paisaje Integral. Desarrollo de un sistema integral de manejo de residuos en el Cantón de Pasaje de Ecuador, como experiencia replicante para la Provincia de El Oro. Financiado por el programa europeo EUROPAID. En colaboración con Julia Frias y Ana Belén de la Fundación Cirem.
 • Evaluación de la Iniciativa de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación en el subsistema de formación para el empleo 2007-2009. En colaboración con J. Frias, J. Potrony, N.Vallés, O. Escardibul. Encargado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
 • Informe de necesidades de formación en la comarca de la SAFOR. Encargado por el Ayuntamiento de Gandia.
 • Asistencia técnica al gobierno de Paraguay en el marco del programa Eurosocial sobre políticas activas de empleo. En colaboración con J.Frias. Encargado por FIIAPP.
 • Los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y su acceso a la formación para el empleo en España. Realizado en colaboración con el equipo de la Fundación Cirem. Encargado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
 • La migration circulaire fémenine, vecteur de développement. Estudio sobre la aportación de la migración de las mujeres marroquinas a la economía de su país. Realizado en colaboración con M. Azaitraoui, Ch. Arab, J. Potrony. Encargado por el PNUD.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail