Home » Recerques » 2010

2010

(català)

 • Appui au développement des politiques locales d’emploi. Realitzat en col·laboració amb Julia Frias, Joaquim Ferrer de la Fundació Cirem. Suport a les polítiques locals d’ocupació del govern d’Argèlia. Finançat per la AECID i el govern d’Argèlia.
 • Actualització del Mapa de Formació de l’Hospitalet. Realitzat en col·laboració amb J.Potrony. Encarregat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de LLobregat.
 • Avaluació de l’impacte i la causalitat de la inserció professional i la continuitat a la formació dels graduats en Formació Professional Reglada a Catalunya. En col·laboració amb els equips de Institut Opina i Fundació Cirem. Encarregat pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Mapa de la Formació Professional de Catalunya i de la Regió Metropolitana de Barcelona. En col·laboració amb J. Potrony. Encarregat per la Regió Metropolitana de Barcelona.
 • Coordination technique de l’appui porté auprès des Communes marrocaines de plus de 35.000 habitats dans le cadre du dispositif ARTGOLD pour l’élaboration de Pans Communaux de Développement (PCD). Realitzat en col·laboració amb J. Frias. Encarregat pel PNUD.
 • GEDUM. Promoció d’una gestió integrada i durable dels residus sòlids urbans en els països del Magrib. Realitzat en col·laboració amb l’equip de la Fundació Cirem. Encarregat per l’Ajuntament de Reus i finançat pel programa europeu Ciutat.

 

(castellano)

 • Appui au développement des politiques locales d’emploi. Realizado en colaboración con Julia Frias, Joaquin Ferrer de la Fundación Cirem. Apoyo a las políticas locales de empleo del gobierno de Argelia. Financiado por la AECID y el gobierno de Argelia.
 • Actualización del Mapa de Formación de l’Hospitalet. Realizado en colaboración con J.Potrony. Encargado por el Ayuntamiento de l’Hospitalet de LLobregat.
 • Evaluación del impacto y la causalidad de la inserción profesional y la continuidad en la formación de los graduados de Formación Profesional Reglada en Cataluña. En colaboración con los equipos del Instituto Opina y Fundación Cirem. Encargado por el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Mapa de la Formación Profesional de Cataluña y de la Región Metropolitana de Barcelona. En colaboración con J. Potrony. Encargado por la Región Metropolitana de Barcelona.
 • Coordination technique de l’appui porté auprès des Communes marrocaines de plus de 35.000 habitats dans le cadre du dispositif ARTGOLD pour l’élaboration de Pans Communaux de Développement (PCD). Realizado en colaboración con J. Frias. Encargado por el PNUD.
 • GEDUM. Promoción de una gestión integrada y durable de los residuos sólidos urbanos en los países del Magreb. Realizado en colaboración con el equipo de la Fundació Cirem. Encargado por el Ayuntamiento de Reus y financiado por el programa europeo Ciudad.
What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail