Home » Educació

Educació

FLEXIBILIZAR PARA INNOVAR. Comentarios a la nueva ley de educación LOMLOE

He publicado en el Monográfico de Educaweb unos comentarios a la nueva ley de educación dedicado a un debate sobre la LOMLOE, en los que concluía que si la flexibilización que aporta la LOMLOE y el compromiso de recursos del 5% del PIB facilitan la generación de un amplio proceso de innovación educativa, que con la participación de todos los agentes educativos, vaya reorientando las prácticas educativas hacia mejores resultados, la estrategia de los pequeños pasos que aborda la ley, habrá sido acertada. En ese sentido me inclino más por aprovechar las posibilidades que ofrece la nueva ley para fortalecer las políticas educativas y la movilización de los agentes educativos. Pero para ello continuará siendo necesario atizar el debate y la libertad de experimentación sobre los grandes retos que hay planteados para acertar en las soluciones y para generar amplios consensos sobre los resultados.

Ver el artículo completo en: https://www.educaweb.com/publicaciones/monografico/2021/lomloe-debate/

Educaweb. Monográfico número 383, 28 de enero de 2021

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

¿Qué deberían saber los padres y los jóvenes sobre la Formación Profesional?

El día 2 de junio de 2020 la Fundación Bertelsmann me pidió impartir una conferancia online sobre el tema ¿Qué deberían saber los padres y los jóvenes sobre la Formación Profesional?. Este tema forma parte del capítulo que escribí bajo el mismo título en la obra colectiva ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo?. Manual práctico para padres, coordinada por Vicente Hernández Franco, profesor titular de la Universidad Pontificia Comillas y publicada por la Fundación Bertelsmann. La conferencia acabó con un animado coloquio con una participación muy activa de los asistentes, que hicieron multitud de preguntas, lo que indica un elevado interés por la temática y las potencialides comunicativas del online para llegar a un público más amplio.

En la charla expliqué como la formación profesional se va consolidando como la mejor via de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo, especialmente si se sigue en la modalidad de formación dual en la que los jóvenes aprenden directamente trabajando las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la profesión.

También recalqué la importancia de elegir bien la especialidad en función de los intereses y motivaciones de los jóvenes, sin dejarse llevar por modas o por los comportamientos de los amigos y amigas, y no dejar la decisión para el último minuto, sabiendo que, en España, hay una elevada demanda de estas titulaciones por la escasez de profesionales para renovar el elevado envejecimiento de la población activa.

Lancé varios mensajes, diciendo que ningún joven se incorpore al trabajo sin una titulación profesional, y que vale más una buena formación profesional que un mal bachillerato o una mala universidad.

Acabé animando a los jóvenes y a sus familias a preparar bien la decisión sobre las opciones que se les presentan recopilando la información necesaria y con una visión de futuro positiva sin dejarse llevar por catastrofismos post-covid. Cuando los jóvenes que hoy empiecen su formación profesional se incorporen al trabajo los efectos de la pandemia ya se habrán superado.

L’ATENCIÓ ALS INFANTS EN TEMPS DE CORONAVIRUS

La pandèmia del coronavirus està  actuant com una “prova d’estrès” de moltes de les grans institucions econòmiques i socials: del sistema sanitari, de les empreses, dels governs, i també del sistema educatiu. Ens pensàvem que teníem uns sistemes robusts en condicions normals, però davant de les situacions excepcionals afloren les tensions i les deficiències acumulades durant anys i no corregides a temps.

Sabíem que el futur de l’educació passava per la incorporació massiva de les noves tecnologies als processos d’aprenentatge escolar, però anàvem xino xano, i ve la covid 19 i ens adonem que els mestres no estaven suficientment preparats, les escoles no tenien els equipaments necessaris i les famílies tampoc, i les metodologies d’aprenentatge no estaven prou desenvolupades. S’ha fet un gran esforç per donar respostes en poques setmanes.

A mesura que passen les setmanes de confinament ens adonem d’una altra qüestió en la qual també es feia el que es podia, però que ara resulta clau pel des-confinament. Qui s’encarrega dels nens i joves si els pares han de treball?. Fins ara les solucions eren variades, uns, les mares es quedaven a casa, altres s’ho pagaven de la butxaca amb cangurs, o tiraven mà dels avis o altres familiars (el mateix succeïa quan els nens i nenes es posaven malalts). Però això funcionava així perquè les escoles estaven obertes i tot educant s’encarregaven dels nois i noies com a mínim durant algunes hores. Però cada cop érem més conscients que això no anava bé, i la demanda de conciliació creixia com una reivindicació necessària si volíem unes societats de major benestar i no penalitzar les famílies i de retruc la natalitat.

Amb les escoles tancades, la situació s’aguanta unes setmanes, però més, apareix amb força la qüestió de qui s’encarrega de l’atenció a les criatures davant d’un confinament llarg i de durada incerta. Ara ens adonem que teníem mal resolt un tema important. Si vivim en unes societats en les que estem d’acord que per igualtat de gènere i per necessitat d’aconseguir la suficient renda per finançar el nostre benestar cal que els dos progenitors treballin a fora de casa, o si ho fan a casa els nens i nenes no hi siguin, cal que algú aculli les criatures de manera que sigui possible conciliar la vida familiar i la vida professional de manera satisfactòria. No podem seguir deixant que cadascú s’espavili com pugui, amb tots els costos i tensions que comporta això, cal trobar una forma col·lectiva de fer-ho de forma adequada i satisfactòria per a tothom.

Podem aprofitar la planificació del des-confinament i la reobertura de les escoles per assajar la solució a aquest qüestió i avançar amb visió de futur en la cura i l’acollida de les noves generacions fins que es valguin per si soles?. No ho podem deixar a les esquenes de les famílies, ni del mercat o de les empreses, cal una resposta des de la societat.

Ara i de forma urgent, per unes setmanes, podem demanar als pares i mares, de forma equitativa, que se n’encarreguin ells de manera que no alteri excessivament les seves responsabilitats professionals. Però qui ho paga?, l’estat, les famílies, les empreses?. És difícilment imaginable, que de forma massiva les empreses puguin mantenir nivells elevats de productivitat, si una bona part de la plantilla, un període si i un altre no, demana baixa o adaptació horària per cuidar les criatures. Caldrà també accelerar la conciliació i la correspondència d’horaris entre el món escolar i el professional, tema pendent.

Està clar que les escoles han de seguir responsabilitzant-se dels processos d’aprenentatge, tant si són presencials como a distància via telemàtica, això no es pot delegar en les famílies, menys en alguns casos reduïts de famílies que voluntàriament volen assumir aquesta funció, però sempre tutelada pel sistema educatiu, el moviment de les escoles obertes.

Podem organitzar millor, formalment, un servei de “cangurs” i fer aflorar així una activitat submergida important, però qui ho paga?

També podem repensar l’escola perquè assumeixi amb garanties la funció cuidadora. El sistema educatiu sempre s’ha resistit a assumir aquesta funció, per desvaloritzada. Com més invertim en educació menys valorem aquesta funció. I aquest dies de covid, veiem que els monitors i monitores de temps lliure donen exemple per la seva capacitat d’entretenir les criatures, fins i tot a distància. I a més, en molts casos ho fan gratuïtament o amb salaris molt precaris i en uns espais menys equipats que les escoles.

Potser podríem incorporar aquests professionals de l’acollida, cura i entreteniment de les criatures a l’escola i assegurar aquesta funció per a tothom que la necessiti. No cal que els mestres l’assumeixin, però possiblement les escoles és el lloc més adequat per fer-ho, i tots hi guanyaríem, també les escoles. En un món més digital, sinó es resolt correctament aquesta qüestió correm el perill de que l’escola es devaluí.