Home » Recerques » 2015

2015

(català)

  • Sistema de Educación Terciaria. Informe per a la reforma del sistema d’Educació Terciària de Colombia. Encarregat pel Ministerio de Educación de Colombia i finançat pel Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Assistència tècnica pel desenvolpament d’activitats de creació d’espais de reflexió conjunta entre el sector públic i el privat del territori, per tal de portar endavant els projectes estratègics de Desenvolupament Econòmic i Ocupacional relacionats amb el Marc Estratègic Municipal integral per l’Ocupació i la promoció econòmica local pel periode 2012-2015. Ajuntament de l’Hospitalet de LLobregat.
  • La Politique Nationale d’Emploi et de Formation Professionnelle de Madagascar. Informe sobre la situació i el desenvolupament de la Política Nacional d’Ocupació i Formació Professional a Madagascar, realitzat en col·laboració amb Richard Walter per a la UNESCO.
  • Bases per a un projecte de Pla de Governança i Cooperació transfronterera entre la Generalitat de Catalunya i el Consell del Departament dels Pirineus Orientals.Realitzat en col·laboració amb Xavier Farriols per encàrreg de la Generalitat de Catalunya.
  • Assistència tècnica per a l’aplicació de la Garantia Juvenil a Catalunya. Suport tècnic a l’equip encarregat de pilotar el desenvolupament del programa de Garantia Juvenil del SOC. Encarregat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

(castellano)

  • Sistema de Educación Terciaria. Informe para la reforma del sistema de Educación Terciaria de Colombia. Encargado por el Ministerio de Educación de Colombia y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Asistencia técnica para el desarrollo de actividades de creación de espacios de reflexión conjunta entre el sector público y el privado del territorio, para desarrollar los proyectos estratégicos de Desarrollo Económico y Ocupacional relacionados con el Marco Estratégico Municipal integral para el Empleo y la promoción económica local para el período 2012-2015. Ayuntamiento de l’Hospitalet de LLobregat.
  • La Politique Nationale d’Emploi et de Formation Professionnelle de Madagascar. Informe sobre la situación y el desarrollo de la Política Nacional de Empleo y Formación Profesional en Madagascar, realizado en colaboración con Richard Walter para la UNESCO.
  • Bases para un proyecto de Plan de Gobernanza y Cooperación transfronteriza entre la Generalitat de Catalunya y el Consejo del Departamento de los Pirineos Orientales. Realizado en colaboración con Xavier Farriols por encargo de la Generalitat de Catalunya.
  • Asistencia técnica para la aplicación de la Garantía Juvenil en Cataluña. Apoyo técnico al equipo encargado de pilotar la implementación del programa de Garantía Juvenil del SOC. Encargado por el Servicio Público de Empleo de Cataluña.