Home » 2013 » juny

Monthly Archives: juny 2013

Alemania promou el sistema dual als països del sud per obtenir mà d’obra qualificada

El passat 10-11 de desembre de 2012 es varen reunir a Berlin, els ministres responsables de la formació professional d’Alemanya, Portugal, Grècia, Espanya, Itàlia, Lituania i Esvolaquia per aprovar un Memorandum en el que es varen comprometre a promoure la formació professional i a estudiar la implementació del model dual com a part de les polítiques en favor de l’ocupació dels joves. Posteriorment a la reunió, el Memorandum està essent signat per cada un dels països amb un acord de finançament per part del govern alemany per fer pràctiques a Alemanya en el marc de la formació dual.

L’interès alemany és doble, d’una part, exporta el seu sistema de formació que travessa hores baixes i així amplia la seva influència a Europa i, d’altra part, atrau mà d’obra qualificada cap a Alemanya per cobrir les mancances del seu sistema de formació per a qualificar un major nombre de treballadors.

El model dual alemany es basa en un acord tripartit entre l’estat i els agents socials per tal de regular la formació en alternança entre l’empresa i l’escola, pel qual les empreses assumeixen la formació pràctica dels joves que complementen en cursos escolars. Però l’exportació del sistema dual alemany als països amb problemes d’atur juvenil s’està fent sense la participació dels agents socials segons comenten els sindicats d’aquests països. Sense un acord entre els agents socials sobre aquest tipus de formació es corre el perill d’atomitzar-se empresa a empresa sense poder assegurar la seva qualitat i validesa.

 

Participació al seminari “Perspectives for the young generation from Trade Union point of view”, organitzat per IG Metall de la DGB a Berlin el dies 13-14 de maig de 2013, amb una ponència sobre “Youth in Labour Market and VET in Spain”.

 

 

Models de qualificació a Europa

La gran majoria de països europeus segueixen un model de qualificació en el que el volum més important de la seva població ocupada té un nivell de formació de secundària complerta (batxillerat o formació professional), prenent la forma d’una bota, en canvi Espanya, és l’únic país que presenta el model totalment oposat seguint  la forma d’un rellotge de sorra en el qual el nivell intermedi de qualificació és el més reduït en comparació amb els nivells superiors o inferiors. També altres països com Portugal, Itàlia, Malta, Bèlgica, Irlanda, Xipre i Luxemburg, segueixen altres models de qualificació. En els darrers anys s’observa una reducció de l’anella intermèdia de la bota de la majoria de països europeus en benefici del nivell de formació superior i la progressiva reducció dels nivells inferiors, evolucionant cap una piràmide invertida la qual ja caracteritza alguns països europeus. Aquesta tendència cap a un canvi en el model de qualificació a Europa planteja varis reptes: En primer lloc, el gran potencial d’inovació i de creativitat dels països amb la franja més nombrosa de persones en els nivells superiors de formació. En segon lloc, quin serà el paper de la formació secundària de tipus professional, element clau fins ara en l’estructura de la qualificació?. En tercer lloc, quins canvis es produiran en la gestió d’una mà d’obra tant altament qualificada?

Models de qualificació a Europa

“Formació professional al llarg de la vida laboral: un repte per a les empreses i per la societat”. Conferència pronunciada en el Forum Delta de la Formació i Qualificació. El Prat de LLobregat, 22 de maig de 2013.