Home » Biografia » Docència

Docència

(català)

ACTIVITATS DOCENTS UNIVERSITÀRIES

– Responsable d’un curs d’Economia Espanyola a l’Institut d’Estudis Hispànics. Universitat de París Sorbona. París. Curs 1976-77.

– Professor de Sociologia de l’Educació a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Politècnica de Barcelona. Des del curs 1977-78 fins al curs 1980-1981.

– Professor de Sociologia a l’Escola Universitària d’Assistents Socials de l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB), durant els cursos 1982-83 i 1983-84.

– Professor titular de Sociologia i Estructura Social a l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, adscrita a la Universitat de Barcelona. Des del curs 1977-78 fins al curs 1985-86.

– Professor invitat a l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona des del curs 1987 fins al curs 1991.

– Professor de diversos cursos universitaris de tercer cicle per a postgraduats, entre els que cal destacar.

 • Professor del curs de postgrau “Política Social i Desigualtat Sexual” de la Universitat Autònoma de Barcelona. Curs 1988-89.
 • Curs a la XXIII Universitat Catalana d’Estiu sobre “Corrents migratoris i conflictes culturals a la Mediterrània”. Prada (França) 1991.
 • Professor del Curs de Màster “Política Social del Consum”. Universitat de Barcelona. Cursos 1991-92 i 1992-93.
 • Professor del Curs de Màster “Direcció de Formació a l’Empresa”. Universitat de Barcelona. Cursos 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95.
 • Professor del Curs de Màster “La Formació a l’Empresa”. Fundació Bosch i Gimpera-Sindicats CCOO i UGT. Universitat de Barcelona. 1993.
 • Membre del Consell de Direcció del Programa d’Estudis Superiors en Formació i Desenvolupament a l’Empresa, màster coorganitzat amb la Fundació Bosch i Gimpera. Barcelona, octubre 1994-desembre 1995.
 • Professor del Curs de Màster “Desenvolupament Local i Regional”. Fundació Bosch i Gimpera. 1995.
 • Sessió sobre “Observatoris del Mercat de Treball” dins el Curs de Màster sobre Desenvolupament Local. Universitat Pompeu Fabra. 1995.
 • Impartició del mòdul sobre les “Polítiques comunitàries de Formació Professional: Els diferents programes.” Curs de postgrau de Formació de Formadors a la Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca,  gener 1997.
 • Impartició del mòdul sobre “Necessitats de qualificació i polítiques de formació a Europa“, conjuntament  amb Josep M. Rotger, Vivianne Launer i Rafael Folk dins del curs de postgrau: Direcció de formació a les empreses, organitzat conjuntament  amb la Fundació Bosch i Gimpera. Reus, febrer 1997.
 • Impartició d’un mòdul sobre les Polítiques Comunitàries per la “Inserció dels joves  en el mercat de treball” dins del curs de postgrau “La inserció dels joves de la Universitat de les Illes Balears”. Fons Social Europeu- Govern Balear. Mallorca, febrer 1997.
 • Impartició del mòdul sobre “Formació i Orientació Professional i Ocupacional” dins del II Master Organización de Servicios de Orientación Profesional para la Inserción Laboral e o Emprego (OSOPE). Departamento de Métodos e Técnicas de Investigación en C.C. e da Educación. Universidade de Santiago de Compostela, curs 1998-1999.
 • Curs “Nuevos paradigmans urbanos y territoriales – Regeneración urbana: Proyectos locales dentro del marco de la Llei de Barris en Catalunya”, dins el Màster en Planificación Territorial – Curso de Postgrado, Planificación Urbana y territorial, organitzat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC.- Barcelona, desembre de 2009.
 • Curs “Nuevos paradigmas urbanos y teritoriales (VI)”, dins del Màster en Planificación Territorial – Curso de Postgrado, Planificación Urbana y territorial, organitzat pel Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC.- Barcelona, octubre de 2010.
 • Impartició del mòdul sobre els “Sectors Emergents” al curs de Post-grau Desenvolupament Econòmic Local. Universitat Autònoma de Barcelona-COLPIS-SOC. Barcelona, febrer 2012.
 • Impartició del mòdul “Programes de formació i inserció laboral” en el curs Especialización en Desarrollo Económico Local. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, octubre 2012.
 • Impartició del mòdul “The Dual VET system in Catalonia and Spain” en el curs BBA ESADE. Barcelona, març 2014.
 • Impartició del mòdul “Jóvenes en dificultad ante el mercado de trabajo”, en el curs “Jóvenes en dificultad: educando para generar oportunidades”. UNED. Pamplona, setembre 2015.

 

ALTRES CURSOS

 • Participació a la Filière “Progress” i “Forum”, organitzada pel Grup BSN, amb la presentació del cas “DANONE”. Barcelona, febrer 1994.
 • Sessió sobre: “El desenvolupament local: elements organitzatius, tendències actuals i elements bàsics per a la planificació”, en el marc del “Curs de Planificació Integrada del Desenvolupament Local”, organitzat per les fundacions Bosch i Gimpera i Pro-Penedès. Vilafranca del Penedès, març 1994.
 • Seminari sobre “Formació contínua a l’empresa”, dirigit al comitè d’empresa de BIMBO. Barcelona, juny 1994.
 • Cursos sobre “La formació a l’empresa”, dirigits a les Comissions Paritàries de formació de DANONE (Barcelona), Banc de Sabadell i PYCASA (Torrejón de Ardoz). 1995.
 • Curs sobre “Inserció Sòcio-laboral”, en el marc de l’Escola d’Estiu de Serveis Socials organitzada per la Diputació de Barcelona. Barcelona, juliol 1996.
 • Conferència sobre “Gestió de Programes Europeus”  dins el curs sobre “Polítiques Culturals”, organitzat per la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona, setembre 1996.
 • Conferència sobre “Metodologies d’anàlisi de les necessitats de formació” dins el curs sobre “Planificació de la Formació”, organitzat per l’Escola d’ Administració Pública de Catalunya, en el marc del Programa TACIS. Barcelona, octubre 1996.
 • Impartició curs: Diseño y Planificación de la formación. Plan de Formación y perfeccionamiento técnico de Formadores del plan F.I.P. Instituto Nacional de Empleo (INEM). El Espinar (Segòvia), maig 1997.
 • Sessió sobre: “Projectes euromediterranis i vies de finançament” dins del bloc temàtic “Cultura i desenvolupament local”, en la tercera edició del Campus Euromediterràni de Cooperació Cultural organitzat per Observatori Interarts, setembre 1998.
 • Conferència sobre “Les polítiques socials i d’ocupació, formació, educació, joventut i cultura” dins del marc de la XX edició del Curs sobre la Unió Europea. Organitzat per Patronat Català Pro Europa amb col·laboració amb l’escola Diplomàtica del Ministeri d’Afers Estrangers. Barcelona, novembre 1998.
 • Impartició dels cursos  “Formació i Desenvolupament Econòmic Local” i “Diagnòstic de necessitats de formació: mètodes i  tècniques” dins del II Curs Bàsic per a Tècnics de Formació Ocupacional, organitzat per la Diputació de Barcelona- Servei de Foment d’Ocupació. Barcelona, novembre-desembre de 1998.
 • Impartició de la sessió “El Modelo de los Pactos Territoriales” dins del curs “Mercado de Trabajo y Diálogo Social” organitzat per la Universidad Complutense  de Madrid conjuntament amb la Escuela Julián Besteiro. Madrid, juliol 2002.
 • Impartició de la sessió “Herramientas para la EEAP (créditos, financiación, cualificaciones) dins el curs “Formación y competitividad. Hacia un Espacio Europeo de prendiaje Permanente” organitzat per la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Madrid, juliol 2002
 • Impartició del taller “Clàusules socials a Europa” dins les Jornades de Clàusules socials i contractació pública, organitzades per la Taula d’Entitats del Tercer Sector. Barcelona, març 2004
 • Impartició de la sessió “Las estrategias europeas de la formación y las ONG’s” dins del Curso Unión Europea, organitzat per la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, de 2004 a 2011
 • Impartició de la sessió “Formation continue en Espagne: un nouveau modèle de qualification” dins el Seminari “Séminair sur les interactions entre formation tout au long de la vie et les parcours professionelles” organitzat per CEREQ. Marsella, març 2005
 • Curs: “Anàlisi de les tendències del mercat laboral actual”, dins del Curs de Formació “Inserció laboral en les entitats de Voluntaris Social II”, organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social. Barcelons, Tarragona i Girona, primavera 2006
 • Curs: “El “modelo” de los pactos territoriales. experiencias en la UE”, dins el Curs “Mercado de  Trabajo y Diálogo Social”, organitzat per la Escuela Julián Besteiro. Madrid, abril 2006
 • Curs “El nuevo modelo integrado de la Formación Profesional”, organitzat per CCOO.- Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras juntament amb el Ministerio de Educación. Madrid 13-14 d’octubre de 2009.
 • Curs “Análisis y elaboración de informes sobre el mercado de trabajo y prospectiva de actividades y ocupaciones. SEPE. Madrid. Novembre de 2012.
 • Taller sobre información y orientación professional. Consejería de Educación. Dirección General de Formación Professional. Gobierno del País Vasco. Diciembre de 2012.
 • Sessió sobre “Prospectiva del mercat de treball” en el curs “POLÍTIQUES LOCALS D’OCUPACIÓ: Factors clau per a la presa de decisions, perspectives de futur i innovació”. Organitzat per la Diputació de Barcelona, Barcelona, novembre 2015.
 • Curs: Anàlisi de Mercat Laboral. SEPE. Madrid. Impartit en els anys 2017 i 2018.
 • Curs “Eines per a l’eboració de memòries tècniques”. Organitzat per l’AEBALL. L’Hospitalet de LLobregat, febrer 2018.

 

(Castellano)

ACTIVIDADES DOCENTES UNIVERSITARIAS

– Responsable de un curso de Economía Española en el Instituto de Estudios Hispánicos. Universidad de París Sorbona. París. Curso 1976-77.

– Profesor de Sociología de la Educación en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Politécnica de Barcelona. Desde el curso 1977-78 hasta el curso 1980-1981.
– Profesor de Sociología en la Escuela Universitaria de Asistentes Sociales del Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona (ICESB), durante los cursos 1982-83 y 1983-84.
– Profesor titular de Sociología y Estructura Social en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Barcelona de la Generalidad de Cataluña, adscrita a la Universidad de Barcelona. Desde el curso 1977-78 hasta el curso 1985-86.
– Profesor invitado en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Barcelona desde el curso 1987 hasta el curso 1991.

– Profesor de diversos cursos universitarios de tercer ciclo para postgraduados, entre los que cabe destacar:

 • Profesor del curso de postgrado “Política Social y Desigualdad Sexual” de la Universidad Autónoma de Barcelona. Curso 1988-89.
 • Curso en la XXIII Universidad Catalana de Verano sobre “Corrientes migratorias y conflictos culturales en el Mediterráneo”. Prada (Francia) 1991.
 • Profesor del Curso de Master “Política Social del Consumo”. Universidad de Barcelona. Cursos 1991-92 y 1992-93.
 • Profesor del Curso de Master “Dirección de Formación en la Empresa”. Universidad de Barcelona. Cursos 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95.
 • Profesor del Curso de Máster “La Formación en la Empresa”. FBG-Sindicatos CCOO y UGT. Universidad de Barcelona. 1993.
 • Miembro del Consejo de Dirección del Programa de Estudios Superiores en Formación y Desarrollo en la Empresa, máster coorganizado con la FBG. Barcelona, ​​octubre 1994-diciembre 1995.
 • Profesor del Curso de Master “Desarrollo Local y Regional”. FBG. 1995.
 • Sesión sobre “Observatorios del Mercado de Trabajo” en el Curso de Máster sobre Desarrollo Local. Universidad Pompeu Fabra. 1995.
 • Impartición del módulo sobre las “Políticas comunitarias de Formación Profesional: Los diferentes programas.” Curso de postgrado de Formación de Formadores en la Universidad de las Islas Baleares. Palma de Mallorca, enero 1997.
 • Impartición del módulo sobre “Necesidades de cualificación y políticas de formación en Europa”, conjuntamente con Josep M. Rotger, Vivianne Launer y Rafael Folk en el curso de posgrado: Dirección de formación en las empresas, organizado conjuntamente con la FBG. Reus, febrero 1997.
 • Impartición de un módulo sobre las Políticas Comunitarias para la “Inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo” en el curso de postgrado “La inserción de los jóvenes de la Universidad de las Islas Baleares”. Fondo Social Europeo- Gobierno Balear. Mallorca, febrero 1997.
 • Impartición del módulo sobre “Formación y Orientación Profesional y Ocupacional” en el II Master Organización de Servicios de Orientación Profesional para la Inserción Laboral e o Emprego (OSOPE). Departamento de Métodos e Técnicas de Investigación en C.C. y da Educación. Universidade de Santiago de Compostela, curso 1998-1999.
 • Curso “Nuevos paradigmas urbanos y territoriales – Regeneración urbana: Proyectos locales en el marco de la Ley de Barrios en Cataluña”, en el Máster de Planificación Territorial – Curso de Postgrado, Planificación Urbana y territorial, organizado por el Centro de Política de Suelo y valoraciones de la UPC.- Barcelona, ​​diciembre de 2009.
 • Curso “Nuevos paradigmas urbanos y territorial (VI)”, en el Máster de Planificación Territorial – Curso de Postgrado, Planificación Urbana y territorial, organizado por el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la UPC.- Barcelona, ​​octubre de 2010.
 • Impartición del módulo sobre los “Sectores Emergentes” en el curso de Post-grado Desarrollo Económico Local. Universidad Autónoma de Barcelona-COLPIS-SOC. Barceloa, febrero 2012.
 • Impartición del módulo “Programas de formación e inserción laboral” en el curso Especialización en Desarrollo Económico Local. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, octubre 2012.
 • Impartición del módulo “The Dual VET system in Catalonia and Spain” en el curso BBA ESADE. Barcelona, marzo 2014.
 • Impartición del módulo “Jóvenes en dificultad ante el mercado de trabajo”, en el curso “Jóvenes en dificultad: educando para generar oportunidades”. UNED. Pamplona, septiembre 2015.

OTROS CURSOS

 • Participación en la Filière “Progress” y “Forum”, organizada por el Grupo BSN, con la presentación del caso “DANONE”. Barcelona, ​​febrero 1994.
 • Sesión sobre: ​​”El desarrollo local: elementos organizativos, tendencias actuales y elementos básicos para la planificación”, en el marco del “Curso de Planificación Integrada del Desarrollo Local”, organizado por las fundaciones Bosch y Gimpera y Pro-Penedès. Vilafranca del Penedès, marzo 1994.
 • Seminario sobre “Formación continua en la empresa”, dirigido al comité de empresa de BIMBO. Barcelona, ​​junio 1994.
 • Cursos sobre “La formación en la empresa”, dirigidos a las Comisiones Paritarias de formación de DANONE (Barcelona), Banco de Sabadell y PYCASA (Torrejón de Ardoz). 1995.
 • Curso sobre “Inserción Socio-laboral”, en el marco de la Escuela de Verano de Servicios Sociales organizada por la Diputación de Barcelona. Barcelona, ​​julio 1996.
 • Conferencia sobre “Gestión de Programas Europeos” en el curso sobre “Políticas Culturales”, organizado por la Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, ​​septiembre 1996.
 • Conferencia sobre “Metodologías de análisis de las necesidades de formación” en el curso sobre “Planificación de la Formación”, organizado por la Escuela de Administración Pública de Cataluña, en el marco del Programa TACIS. Barcelona, ​​octubre 1996.
 • Impartición curso: Diseño y Planificación de la formación. Plan de Formación y perfeccionamiento técnico de Formadores del plan F.I.P. Instituto Nacional de Empleo (INEM). El Espinar (Segovia), mayo 1997.
 • Sesión sobre: ​​”Proyectos euromediterráneos y vías de financiación” en el bloque temático “Cultura y desarrollo local”, en la tercera edición del Campus Euromediterráneo de Cooperación Cultural organizado por Observatorio Interarts, septiembre 1998.
 • Impartición de la sesión sobre “Las políticas sociales y de empleo, formación, educación, juventud y cultura” en el marco de la XX edición del Curso sobre la Unión Europea. Organizado por el Patronato Catalán Pro Europa en colaboración con la escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Barcelona, ​​noviembre 1998.
 • Impartición de los cursos “Formación y Desarrollo Económico Local” y “Diagnóstico de necesidades de formación: métodos y técnicas” en el II Curso Básico para Técnicos de Formación Ocupacional, organizado por la Diputación de Barcelona- Servicio de Fomento de Empleo. Barcelona, ​​noviembre-diciembre de 1998.
 • Impartición de la sesión “El Modelo de los Pactos Territoriales” en el curso “Mercado de Trabajo y Diálogo Social” organizado por la Universidad Complutense de Madrid conjuntamente con la Escuela Julián Besteiro. Madrid, julio 2002.
 • Impartición de la sesión “Herramientas para la EEAP (créditos, Financiación, cualificaciones) en el curso” Formación y competitividad. Hacia un Espacio Europeo de aprendizaje Permanente “organizado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Madrid, julio 2002.
 • Impartición del taller “Cláusulas sociales en Europa” en las Jornadas de Cláusulas sociales y contratación pública, organizadas por la Mesa de Entidades del Tercer Sector. Barcelona, ​​marzo 2004.
 • Impartición de la sesión “Las estrategias europeas de la formación y las ONG” en el Curso Unión Europea, organizado por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, durante los años 2004 a 2011.
 • Impartición de la sesión “Formation continúe en Espagne: un nouveau modèle de Qualification” en el seminario “Séminaires sur les interactions entre formation tout au long de la vie et les parcours professionnelles” organizado por CEREQ. Marsella, marzo 2005.
 • Curso: “Análisis de las tendencias del mercado laboral actual”, en el Curso de Formación “Inserción laboral en las entidades de Voluntarios Social II”, organizado por la Federación Catalana de Voluntariado Social. Barcelona, ​​Tarragona y Girona, primavera 2006.
 • Curso: “El modelo de los Pactos territoriales. Experiencias en la UE”, en el Curso “Mercado de Trabajo y Diálogo Social”, organizado por la Escuela Julián Besteiro. Madrid, abril 2006.
 • Curso “El nuevo modelo de integración de la Formación Profesional”, organizado por CCOO.- Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras junto con el Ministerio de Educación. Madrid 13-14 de octubre de 2009.
 • Curso “Análisis y Elaboración de informes sobre el mercado de trabajo y prospectiva de actividades y empleos. SEPE. Madrid. Noviembre de 2012.
 • Taller sobre información y orientación profesional. Consejería de Educación. Dirección General de Formación Profesional. Gobierno del País Vasco. Diciembre de 2012.
 • Sessión sobre “Prospectiva del mercado de trabajo” en el curso “POLÍTICAS LOCALES DE EMPLEO: Factores clave para la toma de decisiones, perspectivas de futuro e innovación”. Organitzado por la Diputación de Barcelona, Barcelona, noviembre 2015.
 • Curso: Análisis de Mercado Laboral. SEPE. Madrid. Impartido en los años 2017 y 2018.
 • Curso “Herramientas para la elaboración de memorias técnicas”. Organizado por AEBALL. L’Hospitalet de LLobregat, febrero 2018.

 


Leave a comment