Home » Publicacions

Publicacions

La formació professional a Espanya: Cap a la societat del coneixement

Anàlisi del sistema de formació professional espanyol, identificant les seves principals característiques així com els reptes als quals haurà de fer front en un futur immediat. Publicat pel Obra Social. Fundació “la Caixa”. Col·lecció Estudis Socials nº 25. Barcelona 2008. Hi ha una versió en català, en castellà i en anglés.

En català 25FPCAT

En castellà vol25_es

En anglés 25_en

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes09_es.html

La formació professional a Espanya
La formació professional a Espanya

 

Se l’idea di fiare uno Stato aiuta un progetto di paese

Entrevista realitzada per Elena Marisol Brandolini i publicada a ¨Catalunya-España. Il difficile incastro”. Editorial Ediesse. Roma 2013. Recull d’entrevistes sobre el debat actual de l’encaix de Catalunya a España. Oriol Homs defensa la necessitat de definir quin país es vol construir no solament des de la perspectiva política sinó també cultural, social i econòmica.

Catalunya España