Articles a revistes

 

Idiomes

CatalàEspañolEnglishFrançaisItaliano
by Transposh - wordpress translation plugin

Articles recents

Una mirada al futuro. I Congreso IKASLAN de Formación Profesional

El 12 de diciembre de 2013 ha tenido lugar en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz el I Congreso de Formación Profesional de IKASLAN, la asociación...

 
LA ALTERNANCIA REFUERZA LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LA ALTERNANCIA REFUERZA LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La formación profesional está en un buen momento   Desde hace algunos años la formación profesional en España está siguiendo una tendencia expansiva, incluso...

 

Alemania promou el sistema dual als països del sud per obtenir mà d’obra qualificada

El passat 10-11 de desembre de 2012 es varen reunir a Berlin, els ministres responsables de la formació professional d’Alemanya, Portugal, Grècia, Espanya,...

 

Models de qualificació a Europa

La gran majoria de països europeus segueixen un model de qualificació en el que el volum més important de la seva població ocupada té un nivell de formació...

 

La crisis expulsa a los jóvenes menores de 20 años del mercado de trabajo

A finales de 2012 en España la tasa de actividad de los jóvenes menores de 20 años era de 12,1%. En los años 70 esa tasa estaba alrededor del 60%. Desde entonces...

 
La formació professional a Espanya

La formació professional a Espanya: Cap a la societat del coneixement

Anàlisi del sistema de formació professional espanyol, identificant les seves principals característiques així com els reptes als quals haurà de fer front en...

 
Se l’idea di fiare uno Stato aiuta un progetto di paese

Se l’idea di fiare uno Stato aiuta un progetto di paese

Entrevista realitzada per Elena Marisol Brandolini i publicada a ¨Catalunya-España. Il difficile incastro”. Editorial Ediesse. Roma 2013. Recull d’entrevistes...

 
Articulación territorial y sectorial de la formación para el empleo en España

Articulación territorial y sectorial de la formación para el empleo en España

Video resumen de la conferencia “Articulación territorial y sectorial de la formación para el empleo en España” realizada en las Jornadas “FORMACIÓN...

 
La formació Professional a Espanya

La formació Professional a Espanya

Oriol Homs, autor del volumen 25 de la Colección de Estudios Sociales de la Obra Social la Caixa, analiza en este video resumen, el proceso de transición en nuestro...

 
LA RENOVACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO CLAVE PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE CRISIS

LA RENOVACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO CLAVE PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE CRISIS

El Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo pone las bases...

 
 

Els articles més importants publicats a les revistes de major difusió són els següents:

 

‑ “Descualificación y sobrecualificación de la fuerza de trabajo: presentación de un debate”. En col.laboració amb J.Eugeni Sánchez. REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO n 2, 1980. Ed. Zero‑ZYX. Madrid.

‑ “Crisis económica y relaciones de trabajo”. REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO n 6, 1981. Ed. Queimada. Madrid.

‑ “El treball social davant de l’atur”. REVISTA DE TREBALL SOCIAL n 95, 1984. Barcelona.

‑ “Algunes reflexions sobre els joves de les nostres aules”. PAPERS DE BATXILLERAT n 8, 1985. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

‑ “Notes a l’assaig de José Luis Aranguren sobre la joventut europea”. PAPERS REVISTA DE SOCIOLOGIA n 25, 1985. Universitat Autònoma de Barcelona.

‑ “La formació professional a l’any 2000″. GUIX n 100, 1986. Barcelona.

‑ “Cambios en las empresas y requerimientos de cualificación en España”. en col·laboració amb R. Ordovás, W. Kruse, L. Pries, a REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO n 2, nova època 1987‑88.

- “La cualificación como rigidez o innovación en la organización del trabajo. El caso del sector hotelero”. REVISTA DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, nova època, n 9, primavera de 1990.

- “L’évolution de la fonction technique dans les industries espagnoles”. SOCIETÉS CONTEMPORAINES n 6, juny 1991. L’Harmattan. París.

- “Las políticas de formación en las empresas españolas”. REVISTA DE ECONOMÍA INDUSTRIAL n 278, març-abril 1991.

- “La qualificació: repte per a la competitivitat europea”. TALEIA, n 3, juliol 1992.

- “Las iniciativas locales ante un nuevo ciclo regresivo”. En col·laboració amb Roberto Labandera. IMAGINEM n 11, 1992.

- “La formación, una opción estratégica en Europa”. QUADERNS DE TECNOLOGIA n 7, octubre 1993.

- “Els immigrants i el fet intercultural com a objecte d’estudi”, a QUADERNS DE SERVEIS SOCIALS. Diputació de Barcelona, n 5, novembre 1993.

- “Categorías laborales y cambios en la organización industrial productiva”, a REVISTA DE SOCIOLOGÍA Y ECONOMÍA DEL TRABAJO, n 21-22, setembre-desembre 1993, pp. 129-134.

- “Vells i nous reptes de l’ensenyament”, a REVISTA GUIX, n 220,  pp. 8-10, febrer 1996.

- “Primer Congrés de Renovació Pedagògica”, a REVISTA GUIX. Elements d’Acció Educativa. n 220, març 1996

¿Cómo desarrollar la empleabilidad?: cuadernos para la inserción laboral. Madrid. En col·laboració amb Cruz Elvira i Cristina García. Cáritas, 1999

- “Educació i món laboral” A : Barcelona Educació , 4, Monogràfic, juny 1999

- “L’escola, ha de formar per al món del treball?” A: Barcelona Educació , Núm. 10 1999

- “Pràctiques per a què?” A: Àmbits de Política i Societat , Nº10 ,1999

- “Treball, formació i canvi social” A: Educació i canvi social : cicle de conferències realitzades en el marc del Projecte Educatiu de Sabadell , Presentació i comentaris a càrrec de Fabricio Caivano. Sabadell : Ajuntament de Sabadell, 1999.

- “La transparencia de las cualificaciones en Europa” A : Revista  HERRAMIENTAS , Nº 65 2001

 - “¿La Formación en el Banquillo?”.  A  EL PAIS, novembre 2002

- “El treball, patrimoni de la Humanitat ” (servijob) – Diàleg Cultures del Treball. 2004

- “Les cultures del treball” – Diàleg Cultures  del Treball. Juliol 2004

- “Los valores del trabajo” – Diàleg Cultures del Treball. Juliol2004

- “La formació continuada, clau de futur” Revista SIMULAT. Fundació INFORM. Juny 2004

- “La localització i assentament de la població immigrant , clau per a la seva integració” Revista EL HISPANO. Octubre 2004

- “La formació professional, un repte de futur”. Revista NOTES D’ECONOMIA- Departament d’economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Juny 2005

- “Cambio de modelo productivo y nuevas necesidades de formación contínua”. Revista HERRAMIENTAS. 2005

- Entrevista a la revista “VOL” núm. 81 de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Març 2006

- Gómez, I. i Homs, O. “La sociedad de la información en la región euro-mediterránea”, Economía Exterior. Num. 34, tardor 2005.

- Gómez, I. i Homs, O. “La societat de la informació en els països del Magrib”, Afkar Ideas. Institut Europeu de la Mediterrania (IEMed). Novembre 2005.

- “Los retos del Tercer Sector ante la crisis”- VI Foro Tercer Sector. Cuadernos de Debate, núm. 6 – FUNDACIÓN LUIS VIVES. Madrid. 18 de juny de 2009

- “Los observatorios del mercado de trabajo ante la crisis” C.M.T. Cuadernos del Mercado de Trabajo, núm. 5. Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. Madrid. Juny 2010

- “La formació i el treball dels joves: una relació a repensar. Monografic nº 17. Centre d’Estudis Jordi Pujol. Barcelona, Octubre 2012.

 


 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.