Home »

 
 

Publicacions

 

Idiomes

CatalàEspañolEnglishFrançaisItaliano
by Transposh - translation plugin for wordpress

Articles recents

Una mirada al futuro. I Congreso IKASLAN de Formación Profesional

El 12 de diciembre de 2013 ha tenido lugar en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz el I Congreso de Formación Profesional de IKASLAN, la asociación...

 
LA ALTERNANCIA REFUERZA LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

LA ALTERNANCIA REFUERZA LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La formación profesional está en un buen momento   Desde hace algunos años la formación profesional en España está siguiendo una tendencia expansiva, incluso...

 

Alemania promou el sistema dual als països del sud per obtenir mà d’obra qualificada

El passat 10-11 de desembre de 2012 es varen reunir a Berlin, els ministres responsables de la formació professional d’Alemanya, Portugal, Grècia, Espanya,...

 

Models de qualificació a Europa

La gran majoria de països europeus segueixen un model de qualificació en el que el volum més important de la seva població ocupada té un nivell de formació...

 

La crisis expulsa a los jóvenes menores de 20 años del mercado de trabajo

A finales de 2012 en España la tasa de actividad de los jóvenes menores de 20 años era de 12,1%. En los años 70 esa tasa estaba alrededor del 60%. Desde entonces...

 
La formació professional a Espanya

La formació professional a Espanya: Cap a la societat del coneixement

Anàlisi del sistema de formació professional espanyol, identificant les seves principals característiques així com els reptes als quals haurà de fer front en...

 
Se l’idea di fiare uno Stato aiuta un progetto di paese

Se l’idea di fiare uno Stato aiuta un progetto di paese

Entrevista realitzada per Elena Marisol Brandolini i publicada a ¨Catalunya-España. Il difficile incastro”. Editorial Ediesse. Roma 2013. Recull d’entrevistes...

 
Articulación territorial y sectorial de la formación para el empleo en España

Articulación territorial y sectorial de la formación para el empleo en España

Video resumen de la conferencia “Articulación territorial y sectorial de la formación para el empleo en España” realizada en las Jornadas “FORMACIÓN...

 
La formació Professional a Espanya

La formació Professional a Espanya

Oriol Homs, autor del volumen 25 de la Colección de Estudios Sociales de la Obra Social la Caixa, analiza en este video resumen, el proceso de transición en nuestro...

 
LA RENOVACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO CLAVE PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE CRISIS

LA RENOVACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO CLAVE PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE CRISIS

El Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo pone las bases...

 
 

LLIBRES

‑ “La participación de los trabajadores en la gestión de la empresa”. EDITORIAL NOVA TERRA. Barcelona 1970. En col.laboració amb J.N. García Nieto, J. Estivill, J. Eugeni Sánchez. Premi Nova Terra 1968. Aquest treball formava part d’una investigació comparada internacionalment, dirigida i coordinada per l’OIT. Es va publicar l’original en català i castellà.

‑ “Apuntes sobre el trabajo en España”. EDITORIAL NOVA TERRA. Barcelona. 1973. En col·laboració amb J. Estivill, I. Pons, J. Eugeni Sánchez.

‑ “Formación Profesional y Sistema Productivo. Puntos de vista para un debate”. Resums preparats per O. Homs. ICE‑UPB. Barcelona. 1978.

‑ “Formación Profesional y Sistema Productivo. Debate”. Recopilació a càrrec de J.Eugeni Sánchez i O. Homs. Juny 1978. ICE‑UPB. Barcelona.

‑ “Situació de la Formació Professional en el Municipi de Barcelona”. ICE‑UPB. Barcelona 1978. En col·laboració amb J. Eugeni Sánchez.

‑ “Datos sobre Formación Profesional en Baleares y Cataluña”. Curs 1976‑77. ICE‑UPB. Octubre 1978. Barcelona.

‑ “Dades sobre la Formació Professional a Catalunya i Balears”. Curs 1978‑79. ICE‑UPB. Barcelona 1980. En col·laboració amb M. José Calvo.

‑ “Tres años de Nueva Formación Profesional”. ICE‑ UPB. Barcelona. Juliol 1979.

- “L’ensenyament professional reglat i l’ocupació”, en col·laboració amb altres autors, en JORNADES SOBRE L’ATUR. Diversos autors. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1980.

‑ “Trabajo y Salud mental”, a SALUT I TREBALL SOCIAL. Diversos autors. Ed. Laia. Barcelona. 1983.

‑ “La formación ocupacional en el mercado de trabajo a nivel local”, a ESTRATÈGIES TERRITORIALS D’OCUPACIÓ DAVANT LA RECONVERSIÓ INDUSTRIAL I L’ATUR. Corporació Metropolitana de Barcelona. Barcelona. 1985.

‑ “Formación y composición de la clase obrera en Cataluña”, a VISIÓN DE CATALUÑA. El cambio y la reconstrucción nacional desde la perspectiva sociológica. Diversos autors. Diputació de Barcelona. Barcelona. 1987. Es va publicar en català i castellà.

‑ “Por una tipología de las clases medias”. En col·laboració amb M. Subirats i Ll. Carreño, a VISIÓN DE CATALUÑA, op. cit.

‑ “Cambios de cualificación en las empresas españolas”. En col·laboració amb R. Ordovás, W. Kruse, i L. Pries. FUNDACIÓN IESA, 7 vol. Madrid 1987.

‑ “La drogaaddicció com a fenomen social”, en La drogaaddicció: on som?. Contribució a un estudi interdisciplinari. Diversos autors. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1988.

‑ Pròleg a KERN,H., SCHUMANN, M., “El fin de la división del trabajo”. Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Madrid 1989.

- “Perspectivas del empleo femenino. Sectores: hostelería, banca, textil-confección, automóvil y maquinas-herramientas”. En col·laboració amb Kati Ruiz i Anés Ingla. Instituto de la Mujer. Ministerio de Asuntos Sociales. Madrid. 1989.

- “El mercado educativo de las enseñanzas medias”. Diversos autors. Centro de Investigación, documentación y evaluación (CIDE). Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid. 1990.

- “La LOGSE, una nova oportunitat per a la formació professional”, en ANUARI SÒCIO-LABORAL DE CATALUNYA. 1990. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona. Barcelona. 1991.

- “Las políticas de formación de las empresas españolas”, a DEBATES SOBRE EL EMPLEO EN ESPAÑA. Diversos autors. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. 1992. També es va publicar a França sota el títol “L’emploi en Espagne. Marchés du travail et relations professionnelles” Syros-alternatives. París. 1991.

- “Categories Professionals i ordenances laborals: les dificultats d’una derogació”, a ANUARI SÒCIO-LABORAL DE CATALUNYA. 1991. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1991.

- “Cualificación y formación en las empresas españolas”, a Las relaciones laborales en España. Diversos autors. SIGLO XXI EDITORES. Madrid. 1991.

- “Prospects for anthropocentric production systems in Spain”. En col·laboració amb F. Mañà. Commission of the European Communities. SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT. Monitor-FAST. Brussel.les. 1991.

- “Un acord històric sobre la formació permanent”, en ANUARI SÒCIO-LABORAL DE CATALUNYA. 1992. Institut d’Estudis Laborals. Universitat de Barcelona. Barcelona. 1992.

- “La inserción laboral de los jóvenes artistas”, a ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD. Diversos autors. AESCA. Barcelona, 1992.

- “El fracàs escolar a Catalunya” en col·laboració amb Xavier Martínez. FUNDACIÓ J. BOFILL. Barcelona. Barcelona. 1992.

- “Las políticas de formación ante los cambios tecnológicos”, a ENCUENTROS INTERNACIONALES DE EXPERTOS EN FORMACIÓN Y EMPLEO. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz. 1992.

- “Réflexion méthodologique sur la relation entre le travail et la formation”, en EUROPE, FORMATION ET CITOYENNETÉ D’ENTREPRISE. Minerve. Grenoble. 1993.

- “Gente mayor y adolescentes. Estudio de una relación”, en col·laboració amb Antonio Peralta. FUNDACIÓ LA CAIXA. Barcelona. 1994. Publicat en català i castellà.

- “L’analyse des qualifications dans les entreprises: application à l’Espagne”, en Gènese et dynamique des groupes professionnels. Yvette Lucas et Claude Dubar (éds.). Lille: PRESSES UNIVERSITAIRES DE LILLE. 1994.

- “Els primers passos de la formació continuada a les empreses”, a ANUARI DE L’INSTITUT D’ESTUDIS LABORALS. 1995.

- “El futur del treball”, en QUADERNS ROCA I FERRERES n 3. Barcelona. 1995.

- “La formación de los trabajadores ¿a más formación, mayor cualificación?” a Las relaciones laborales en España. Faustino Miguélez, Carlos Prieto (ed) 1999

- “Prestació de serveis i món associatiu” a La Fundació Catalana per LA SOCIETAT RELACIONAL, en col·laboració amb altres autors. Barcelona, 2000.

- “Els Drets Humans i el món del treball”, Col·lecció ACTES UNIVERSITARIS, recull de les ponències dintre els actes del 50è Aniversari de la declaració dels drets Humans. Barcelona, 2000.

- “Formació i treball: una relació a repensar”. Col·lecció CULTURA I SOCIETAT: Propostes per a una Catalunya desitjable. Barcelona, 2000.

- “La evolución de los proyectos de fomento del empleo a nivel local : experiencias y lecciones” A: La evaluación de las políticas de ocupación. Luis Toharia, Ferran Mañé, Juan Chozas … et al. Madrid : Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General de Publicaciones, 2000

- “Necessitats formatives dels treballadors i treballadores immigrants en els sectors del servei domèstic, la construcció i l’hosteleria a Catalunya” en col·laboració amb Josep Maria Rotger (Universitat de Barcelona). Col·lecció Ciutadania i Immigració, núm 4 – RECERCA i IMMIGRACIÓ. Generalitat de Catalunya- Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria per a la Immigració. 2008.

- “La Formació professional a Espanya” – Cap a la societat del coneixement”. Col·lecció Estudis Socials, núm. 25- Obra Social- FUNDACIÓ LA CAIXA . Barcelona. 2008

 

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.